Spirometria. Dlaczego warto ją wykonać po COVID-19?

Spirometria to badanie nieinwazyjne, które służy do pomiaru pojemności i objętości płuc. Sprawdza przepływ powietrza w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Pozwala na zidentyfikowanie schorzeń układu oddechowego tj. astma, zwłóknienie płuc, mukowiscydoza i POChP.

Spirometr to urządzenie zbudowane z ustnika z wymiennymi końcówkami oraz przewodów połączonych z modułem pomiarowym. Wszystko zintegrowane jest z komputerem, który, analizując pomiary, tworzy spirogram prezentujący parametry oddechowe w formie tabel i odpowiednich krzywych.

Jak przebiega badanie? Jak się przygotować?

Samo badanie spirometrem jest bardzo krótkie, ale należy bezwzględnie przestrzegać wcześniejszych zaleceń. Od przygotowań oraz późniejszego zaangażowania w badanie zależy miarodajny wynik.

Pierwszym punktem badania jest wywiad lekarza z pacjentem, podczas którego badany podaje swój wiek, wzrost, płeć i wagę.

 1. Należy założyć ubranie wygodne, niekrępujące ruchów tułowia (klatki piersiowej i brzucha);
 2. Nie należy palić papierosów ani pić alkoholu (przynajmniej przez 4 godziny, a najlepiej przez dobę);
 3. Przez 2 godziny przed spirometrią należy powstrzymać się od spożywania obfitych posiłków;
 4. Bezpośrednio przed badaniem (ok. pół godziny) nie należy wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego;
 5. Podczas ustalania daty badania rejestratorka powinna poinformować pacjenta o obowiązku odstawienia przed badaniem leków rozkurczających oskrzela.

Spirometrię wykonuje się w pozycji siedzącej – bez krzyżowania bądź zakładania nogi na nogę. Następnie szczelnie obejmuje się ustnik wargami i zębami. Nos pacjenta zabezpiecza się specjalnym klipsem, który zamyka przepływ powietrza przez nozdrza – to pozwoli na monitorowanie całego powietrza z układu oddechowego do układu pomiarowego.

Ważne jest, aby w trakcie wykonywanie manewrów oddechowych chory nie odchylał i nie przyginał głowy.

Próbę zazwyczaj powtarza się 3-krotnie. Uzyskane wyniki powinny być podobne – jest to jeden z wyznaczników prawidłowo wykonanej spirometrii.

Wyróżniamy dwa rodzaje badań spirometrycznych:

 • testy statyczne – polegają na badaniu pojemności płuc i jej części składowych,

Pacjent oddycha spokojnie i robi kilka spokojnych wdechów i wydechów. Następnie możliwie najgłębszy wydech, a po ustaniu wypływu powietrza – dość szybki możliwie najgłębszy wdech i krótkie zatrzymanie oddechu. Na końcu zaleca się powrót do spokojnego oddychania.

 • testy dynamiczne – badają szybkość przepływu powietrza przez drogi oddechowe podczas natężonego wydechu.

Na początku pacjent oddycha spokojnie. Następnie wykonuje maksymalnie głęboki wdech. Po wdechu – gwałtowny wydech przy maksymalnym wysiłku. Wydech powinien być jak najdłuższy i trwać przynajmniej 6 sekund. Na końcu zaleca się powrót do spokojnego oddychania.

Jakie objawy powinny skłonić nas do wykonania spirometrii?

 • Kaszel;
 • Duszności;
 • Ból w klatce piersiowej.

Badanie spirometrem jest szczególnie wskazane, jeśli występują podejrzenia:

 • Astmy;
 • Przewlekłej choroby płuc;
 • Chorób śródmiąższowych.

W pierwszej kolejności powinny poddać się badaniu palacze tytoniu oraz osoby powyżej 40-stego roku życia, które regularnie są narażone na zanieczyszczenie powietrza. Według zaleceń po 40. roku życia warto wykonywać spirometrię co 2 lata, a jeżeli palimy, mamy świszczący oddech lub kaszel warto badać się częściej.

Spirometria pozwala również na monitorowanie przebiegu choroby u astmatyków.

Ważnym wskazaniem do spirometrii jest kwalifikacja do leczenia operacyjnego zarówno w przypadku zabiegów resekcyjnych płuca, jak i innych zabiegów operacyjnych pozapłucnych. W przypadku kwalifikacji do leczenia operacyjnego u chorych na raka płuca wykonuje się spirometrię i pomiar zdolności dyfuzyjnej płuc dla tlenku węgla (DLCO) jako badania wstępne. Chemio- i radioterapia także wymaga takiej oceny przed jej podjęciem. W zabiegach poza klatką piersiową ocena czynności płuc stanowi element kwalifikacji do właściwego sposobu znieczulenia.

Spirometria jest bezpiecznym i bezbolesnym badaniem, jednak niektóre osoby nie powinny go wykonywać. Przeciwwskazania to m.in.:

 • Stały, niekontrolowany kaszel;
 • Zaawansowana ciąża lub ciąża z powikłaniami;
 • Stwierdzony tętniak;
 • Świeża operacja okulistyczna;
 • Krwioplucie o nieznanej etiologii;
 • Odmę opłucnowa;
 • Świeży zawał mięśnia sercowego;
 • Świeży udar ośrodkowego układu nerwowego;
 • Stan po operacji jamy brzusznej lub klatki piersiowej (ból);
 • Zawroty głowy (też nudności, wymioty).

Niewielka liczba przeciwwskazań stanowi argument za tym, aby spirometrię wykonywać powszechnie i nie traktować jej jako badania specjalistycznego, a jako badanie przesiewowe zlecane przez lekarza rodzinnego. Według stanowiska ATS/ERS z 2005 roku jedynie przebyty zawał serca w okresie miesiąca poprzedzającego badanie jest przeciwwskazaniem do wykonania spirometrii.

ZAPRASZAMY do Centrum Medycznego „Przyjaźni” we Wrocławiu 20 maja 2021 r. na konsultacje internistyczne z badaniem spirometrii w promocyjnych cenach.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej lub mailowej.

tel: 71 300 12 72 oraz 71 300 12 73.

mail: kontakt@przyjazni.com.pl


Wszelkie informacje przedstawione w witrynie są publikowane i dystrybuowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być traktowane ani zastąpić konsultacji lekarskiej i badania lekarskiego. Niedopuszczalne jest korzystanie z tych informacji, jako źródła wiedzy dla samodzielnej terapii i diagnozowania chorób.
Centrum Medyczne PRZYJAŹNI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia spowodowane odstąpieniem od konsultacji lekarskich i stosowaniem praktyk leczniczych wdrażanych na własną rękę.

spirometria wrocławspirometr wrocław
badanie pojemności płuc spirometr
astma wrocławkoronawirus - rekonwalescencja
internista wrocławzdrowe płuca