Grupy krwi

Grupy krwi to zestawy antygenów, czyli substancji rozpoznawanych przez układ odpornościowy, obecnych na powierzchni krwinek czerwonych. W zależności od układu grupowego, wyróżnia się różne rodzaje antygenów i przeciwciał. Niezgodność grup krwi może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, dlatego ważne jest, aby znać swoją grupę krwi i czynnik Rh.

Najważniejszym układem grupowym jest układ AB0, który dzieli krew na cztery podstawowe grupy: A, B, AB i 0. Każda z nich charakteryzuje się obecnością lub brakiem antygenu A lub B na krwinkach czerwonych. W surowicy krwi występują natomiast przeciwciała skierowane przeciwko antygenom nieobecnym na własnych komórkach. Na przykład osoba z grupą A ma antygen A na erytrocytach i przeciwciała anty-B w surowicy. Oznacza to, że może ona otrzymać krew tylko od osób z grupą A lub 0, a nie od osób z grupą B lub AB.

Drugim ważnym układem jest układ Rh, który określa obecność lub brak antygenu D na krwinkach czerwonych. Osoby, które mają ten antygen, są określane jako Rh dodatnie (+), a osoby, które go nie mają, jako Rh ujemne (-). Czynnik Rh ma duże znaczenie w ciąży, ponieważ może dojść do konfliktu serologicznego między matką a płodem. Jeśli matka jest Rh (-), a płód Rh (+), to matka może wytworzyć przeciwciała przeciwko krwinkom dziecka. Może to spowodować chorobę hemolityczną noworodka, która objawia się m.in. żółtaczką i niedokrwistością.

Istnieją także inne układy grupowe krwi, takie jak Kell, Duffy czy MNS, ale mają one mniejsze znaczenie kliniczne. W sumie u człowieka opisano ponad 30 układów grupowych i ponad 300 antygenów antygenów. Znajomość swojej grupy krwi i czynnika Rh jest przydatna w sytuacjach wymagających transfuzji krwi lub przeszczepu narządów. Aby oznaczyć swoją grupę krwi wystarczy wykonać proste badanie laboratoryjne z krwi. Można to zrobić w każdym centrum medycznym lub laboratorium diagnostycznym.

Grupa krwi to ważny element naszej tożsamości biologicznej. Nie ma ona jednak wpływu na nasz charakter czy zdolności. Nie istnieje też żadna dieta ani styl życia dedykowany dla poszczególnych grup krwi. Ważne jest natomiast dbać o zdrowie i regularnie badać krew pod kątem innych parametrów, takich jak poziom cukru, cholesterolu czy podstawowej morfologii.

Zostaw komentarz

1 + 3 =