Konsultacje hematologa w cenie 60 zł


Dr n. med. Izabela Dereń-Wagemann. Hematolog Wrocław. Przychodnia Wrocław. Centrum Medyczne PRZYJAŹNI

Dr n. med. Izabela Dereń-Wagemann
Hematolog / Internista

Schorzenia hematologiczne rozwijają się najczęściej dość powoli i w sposób nie budzący większego niepokoju. Rozwój choroby trwa wiele miesięcy lub nawet lat, sukcesywnie i podstępnie niszcząc organizm.

Zapraszamy na konsultacje lekarza hematologa do Centrum Medycznego PRZYJAŹNI, w sobotę, 26 listopada 2016 roku, w godzinach od 11:00 do 13:00. W tym dniu konsultacje u doświadczonego hematologa, Pani dr n. med. Izabeli Dereń-Wagemann, będą dostępne w promocyjnej cenie zaledwie 60 zł.

Zadzwoń i umów się na wizytę: 71 300 12 72, 71 300 12 73.


Większość schorzeń hematologicznych rozwija się najczęściej dość powoli. Rozwój choroby trwa zwykle wiele miesięcy lub nawet lat. Dlatego trzeba bardzo uważnie obserwować swój organizm i przede wszystkim profilaktycznie wykonywać morfologię krwi przynajmniej dwa razy w roku. To od nas zależy, czy choroba zostanie wykryta odpowiednio wcześnie, aby rozpocząć niezbędne leczenie u lekarza hematologa.

Wśród objawów wskazujących na problemy hematologiczne należy zwrócić szczególną uwagę na wymienione poniżej:

 • bladość skóry,
 • znaczna utrata masy ciała,
 • nieuzasadnione zmęczenie,
 • podwyższona temperatura bez wyraźnej przyczyny,
 • długo utrzymujący się kaszel lub duszność,
 • uporczywe swędzenie skóry,
 • nadmierna potliwość, szczególne występująca w nocy,
 • skłonność do nadmiernych krwawień, np. z nosa, po skaleczeniu się, po ekstrakcji zęba lub po porodzie,
 • skłonność do siniaczenia się,
 • powiększone węzły chłonne,
 • zapadanie na różne infekcje częściej niż w przeszłości.

Czasem nawet wykonanie jednego badania morfologii krwi, przeprowadzonego okresowo lub z powodu innych chorób, pozwala na szybkie rozpoznanie i podjęcie skutecznego leczenia takich schorzeń hematologicznych jak: niedokrwistości niedoborowej, zespołów autoimmunologicznych, chorób szpiku i układu chłonnego, w tym chłoniaków, białaczek, zespołów mielodysplastycznych i mieloproliferacyjnych.

Najczęściej występującymi chorobami hematologicznymi są:

 • anemia, czyli niedokrwistość,
 • leukopenia i leukocytoza, czyli zaburzenia liczby krwinek białych,
 • małopłytkowość, czyli obniżenie liczby płytek krwi.

Anemia, czyli niedokrwistość

Anemia to choroba, w której występują zaburzenia związane z czerwonymi krwinkami i ilością hemoglobiny. Objawy anemii można łatwo zrzucić na karb przepracowania i zmęczenia, tymczasem choroba ta niesie ze sobą bardzo groźne skutki dla serca i mózgu. Warto więc wtedy zrobić proste badanie krwi, które wykryje lub wykluczy anemię.

O anemii możemy mówić wówczas, gdy we krwi znajduje się niedostateczna (poniżej normy) ilość czerwonych ciałek (erytrocytów) lub gdy mamy zbyt małe stężenie hemoglobiny (przy prawidłowej ilości czerwonych krwinek). Objawy anemii, czyli niedokrwistości, są dość wyraźne, jednak dość łatwo je zbagatelizować, bo przypominają stan przemęczenia towarzyszący niewyspaniu, przepracowaniu i życiu w silnym stresie. Dlatego jeśli mamy takie objawy warto zbadać poziom hemoglobiny i czerwonych ciałek krwi, aby sprawdzić czy nie grozi nam anemia.

Hemoglobina przenosi tlen niezbędny do życia wszystkim narządom i komórkom. Jego niedostatek, występujący w anemii, jest szczególnie dotkliwy i niebezpieczny dla mózgu oraz serca – organów wyjątkowo wrażliwych na niedotlenienie.

Do objawów wskazujących na anemię zaliczamy:

 • osłabienie,
 • uczucie zmęczenia i znużenia, które nieustępujące po odpoczynku,
 • przesuszone i łamliwe włosy,
 • kołatanie serca,
 • problemy z pamięcią i koncentracją.

Diagnostyka anemii obejmuje przede wszystkim wykonanie zwykłego badania morfologii krwi oraz parametrów potwierdzających określone niedobory.

Przyczyny anemii tkwią często w niedobrze żelaza lub jego niedostatecznym wchłanianiu przez nasz organizm. Anemia może być również spowodowana niedoborami witaminy B12. Anemie dotyczą szczególnie bardzo wielu kobiet, zwłaszcza tych, które przechodzą obfite miesiączki prowadzące do utraty sporej objętości krwi. Dlatego kobiety powinny być wyjątkowo czujne i badać krew, gdy tylko pojawiają się jakiekolwiek objawy mogące sugerować anemię.

Leukopenia i leukocytoza, czyli zaburzenia w ilości krwinek białych

Najczęstszym zaburzeniem dotyczącym krwinek białych jest leukopenia (inaczej leukocytopenia) polegająca na spadku liczby leukocytów, czyli krwinek białych. Niski poziom leukocytów jest bardzo niebezpieczny, gdyż prowadzi do osłabienia układu odpornościowego. Zwiększa się wówczas ryzyko różnych infekcji, których organizm może nie być stanie zwalczyć.

Leukocyty to rodzaj krwinek produkowanych w szpiku kostnym, śledzionie, węzłach chłonnych i grasicy, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. To dzięki nim organizm może walczyć z wirusami, bakteriami i innymi patogenami. Ich niedobór zwiększa ryzyko rozwoju ciężkich infekcji, które mogą się zakończyć nawet śmiercią.

Leukopenia wynika dość często z przebytej niedawno infekcji. Mogą się z nią również zmagać osoby, które niedawno przebyły radioterapię lub chemoterapię. Inne przyczyny to niedobór niektórych witamin i składników mineralnych, takich jak kwas foliowy, miedź, cynk. Do rozwoju leukopenii mogą się przyczyniać niektóre leki, np. przeciwbólowe oraz przeciwpadaczkowe, niektóre leki psychotropowe, leki na nadczynność tarczycy, a także częste narażenie na intensywne działanie niektórych substancji chemicznych (np. lakiery, farby, rozpuszczalniki, benzen i inne węglowodory aromatyczne).

Leukopenia może być również objawem innych schorzeń takich jak:

 • choroby szpiku – aplazja szpiku, włóknienie szpiku, zespoły mielodysplastyczne, białaczka,
 • nowotwory, np. chłoniak Hodgkina (ziarnica złośliwa),
 • choroby autoimmunologiczne – toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów,
 • nadczynność tarczycy,
 • choroby pasożytnicze,
 • gruźlica,
 • HIV/AIDS,
 • hipersplenizm (przedwczesne niszczenie komórek krwi przez śledzionę),

W diagnostyce przyczyn leukopenii wykonuje się badania krwi (np. ocena rozmazu krwi, która prowadzi do uzyskania liczby poszczególnych leukocytów, nazywaną leukogramem lub leukocytogramem), kału oraz USG jamy brzusznej.

Objawy leukopenii mogą trudne do uchwycenia i obejmować między innymi:

 • stany podgorączkowe,
 • powiększenie węzłów chłonnych,
 • częste infekcje,
 • bóle w obrębie jamy brzusznej,
 • bóle stawów,
 • nadwrażliwość na światło słoneczne.

Możemy mieć także do czynienia z sytuacją dokładnie przeciwną, czyli ze zwiększoną ilością krwinek białych, zwaną leukocytozą. Leukocytoza powstaje w odpowiedzi na różne stany, takie jak trwające lub niedawno przebyte zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze czy pasożytnicze, a także nowotwory, krwawienia czy w odpowiedzi na zastosowane leki. Do przyczyn leukocytozy zaliczyć można również silny stres psychiczny i fizyczny, palenie tytoniu, oparzenia, choroby płuc, czy serca.

Małopłytkowość, czyli zbyt mała liczba płytek krwi

Najczęstsze zaburzenie dotyczące płytek krwi to małopłytkowość, zwana inaczej trombocytopenią. Małopłytkowość (trombocytopenia) to skaza krwotoczna, która wynika ze spadku liczby płytek krwi, czyli trombocytów, poniżej normy.

Płytki krwi – trombocyty, to rodzaj krwinek produkowanych w szpiku kostnym, które odgrywają istotną rolę w procesie krzepnięcia krwi. W przypadku uszkodzenia naczynia krwionośnego, trombocyty łączą się ze sobą i z brzegami uszkodzonego naczynia, a tym samym hamują upływ krwi. W przypadku zmniejszenia ich ilości proces krzepnięcia krwi nie zachodzi prawidłowo, co zwiększa ryzyko krwotoków i krwawień. Spośród nich najgroźniejsze są te do ośrodkowego układu nerwowego, gdyż mogą zakończyć się nawet śmiercią.

Do objawów małopłytkowości (trombocytopenii) można zaliczyć:

 • skłonność do tworzenia się siniaków, często o dużych rozmiarach,
 • drobne krwawienia pod skórą, które przypominają wysypkę,
 • silne i długo utrzymujące się krwawienia po zranieniach, zabiegach (np. dentystycznych),
 • częste krwawienia z dziąseł i nosa,
 • krwiomocz,
 • obecność krwi w kale.
 • obfite krwawienie z dróg rodnych (bardzo intensywne miesiączki),
 • krwawienia z przewodu pokarmowego oraz krwawienia śródczaszkowe.

Wśród przyczyn małopłytkowości (trombocytopenii) najczęściej wymienia się:

 • choroby szpiku kostnego (białaczki, chłoniaki),
 • przerzuty innych nowotworów do szpiku (raka prostaty, płuc),
 • zakażenia niektórymi wirusami (np. HIV, HCV, CMV, różyczką, mononukleozą),
 • zakażenia gruźlicą,
 • Helicobacter pylori – gram-ujemną bakterię, która jest odpowiedzialna za 80% przypadków choroby wrzodowej żołądka i 90% przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy,
 • przyjmowanie niektórych szczepionek,
 • zażywanie niektórych leków,
 • kontakt z toksynami,
 • narażenie na promieniowanie radioaktywne,
 • a także alkoholizm.

Podobnie jak w innych schorzeniach hematologicznych, w przypadku podejrzenia małopłytkowości (trombocytopenii) wykonuje się badania krwi, których celem jest ocena poziomu trombocytów, a także USG jamy brzusznej. W niektórych wypadkach może być także konieczne wykonanie biopsji skóry lub szpiku kostnego.

Zapraszamy na konsultacje hematologiczne do Centrum Medycznego PRZYJAŹNI, w sobotę, 26 listopada 2016 roku, w godzinach od 11:00 do 13:00. W tym dniu konsultacja lekarza hematologa w promocyjnej cenie zaledwie 60 zł.

Konsultacje będą prowadzone przez doświadczonego hematologa – Panią dr n. med. Izabelę Dereń-Wagemann.

Zadzwoń i umów się na wizytę: 71 300 12 72, 71 300 12 73.

Serdecznie zapraszamy!

Wszelkie informacje przedstawione w witrynie są publikowane i dystrybuowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być traktowane ani zastąpić konsultacji lekarskiej i badania lekarskiego. Niedopuszczalne jest korzystanie z tych informacji, jako źródła wiedzy dla samodzielnej terapii i diagnozowania chorób.
Centrum Medyczne PRZYJAŹNI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia spowodowane odstąpieniem od konsultacji lekarskich i stosowaniem praktyk leczniczych wdrażanych na własną rękę.

hematolog wrocławleczenie niedokrwistości wrocław
hematolog wrocław prywatnieleczenie leukopenii wrocław
lekarz hematolog wrocławleczenie małopłytkowości wrocław
leczenie anemii wrocławleczenie chorób krwi wrocław

Zostaw komentarz

eight − eight =