Oparzenia oka – pierwsza pomoc

Kiedy do oka dostanie się chemiczna substancja – pierwsza pomoc

Oparzenie oka substancją chemiczną to poważna sytuacja, która może zagrozić naszemu wzrokowi. W zależności od rodzaju, stężenia i czasu działania substancji, oparzenie może być łagodne lub ciężkie, a nawet prowadzić do trwałego uszkodzenia gałki ocznej. Dlatego bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy w takim przypadku i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Rodzaje oparzeń chemicznych oka

Oparzenia chemiczne oka dzielimy na dwa rodzaje: oparzenia zasadami i oparzenia kwasami. Zasady to substancje o wysokim pH, takie jak amoniak, ługi, wapno, zaprawy murarskie czy beton. Zasady są bardzo niebezpieczne dla oka, ponieważ łatwo przenikają przez błony komórkowe i niszczą tkanki, powodując martwicę rozpływną. Zasady mogą uszkodzić rogówkę, spojówkę, soczewkę, twardówkę, a nawet wnętrze gałki ocznej. Przykładem ciężkiego oparzenia zasadowego jest oparzenie wapnem, które może spowodować przebicie rogówki i wypłynięcie gałki ocznej.

Kwasy to substancje o niskim pH, takie jak siarkowy, solny, azotowy, octowy, chromowy czy fluorowodorowy. Kwasy zwykle powodują mniej ciężkie oparzenia niż zasady, ponieważ ścinają białka powierzchniowych warstw rogówki, tworząc barierę dla dalszego wnikania substancji. Jednak niektóre kwasy, takie jak fluorowodorowy, mogą być równie groźne jak zasady, ponieważ szybko przenikają przez błony komórkowe i zaburzają metabolizm komórek. Kwasy mogą uszkodzić rogówkę, spojówkę, a także powodować zaćmę lub wzrost ciśnienia śródgałkowego.

Objawy oparzenia chemicznego oka

Objawy oparzenia chemicznego oka zależą od stopnia uszkodzenia tkanek. Najczęstsze objawy to:

 • silny ból i pieczenie oka
 • zaczerwienienie i obrzęk spojówki i powiek
 • łzawienie i wydzielina z oka
 • światłowstręt i zmniejszenie ostrości wzroku
 • zmiana koloru lub przejrzystości rogówki
 • blizny, zrosty lub owrzodzenia na powierzchni oka
 • utrata gałki ocznej lub części jej zawartości

Pierwsza pomoc przy oparzeniu chemicznym oka

Pierwsza pomoc przy oparzeniu chemicznym oka polega na jak najszybszym usunięciu substancji z powierzchni oka i ograniczeniu dalszego uszkodzenia tkanek. Oto, co należy zrobić:

 • Zabezpieczyć miejsce zdarzenia i unikać kontaktu z substancją chemiczną.
 • Zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli są noszone.
 • Obficie płukać oko czystą, letnią wodą przez co najmniej 15 minut, najlepiej pod bieżącym strumieniem. Można użyć kubka, szklanki, butelki, wanny, prysznica lub fontanny do oczu. Płukać oko od zewnętrznego kącika do wewnętrznego, aby nie zanieczyścić drugiego oka. Nie zamykać oka ani nie przerywać płukania.
 • Zadzwonić po pogotowie ratunkowe lub udać się do najbliższego szpitala z oddziałem okulistycznym. Podać rodzaj, nazwę i stężenie substancji chemicznej, jeśli jest znana. Zabrać ze sobą opakowanie lub etykietę substancji, jeśli jest dostępna.
 • Nie stosować żadnych maści, kropli, środków dezynfekujących ani domowych sposobów na oko. Nie wcierać ani nie dotykać oka. Nie zakładać opatrunku ani bandaży na oko.
 • Nie neutralizować substancji chemicznej inną substancją, np. kwasu zasadą lub odwrotnie. Może to spowodować dodatkowe reakcje chemiczne i pogorszyć stan oka.

Leczenie oparzenia chemicznego oka

Leczenie oparzenia chemicznego oka zależy od jego ciężkości i obejmuje:

 • Kontynuację płukania oka przez lekarza lub pielęgniarkę, aż do uzyskania prawidłowego pH oka. Może to trwać nawet kilka godzin.
 • Podawanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, np. niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub kortykosteroidów. W niektórych przypadkach może być konieczne podanie leków dożylnie lub domięśniowo.
 • Stosowanie maści lub kropli antybiotykowych, aby zapobiec zakażeniu oka.
 • Zastosowanie sztucznych łez lub żeli nawilżających, aby zapewnić odpowiednie nawodnienie i odżywienie oka.
 • Przeprowadzenie badań diagnostycznych, takich jak badanie wzroku, pomiar ciśnienia śródgałkowego, badanie dna oka, badanie mikroskopowe rogówki, badanie ultrasonograficzne gałki ocznej, aby ocenić stopień uszkodzenia oka i ryzyko powikłań.
 • Wykonanie zabiegów chirurgicznych, takich jak usunięcie martwych tkanek, przeszczepienie rogówki, naprawa perforacji gałki ocznej, implantacja soczewki, rekonstrukcja powiek, jeśli jest to konieczne.

Zapobieganie oparzeniom chemicznym oka

Oparzeniom chemicznym oka można zapobiegać poprzez:

 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu substancji chemicznych, takich jak noszenie okularów ochronnych, rękawic, fartuchów, maski, wentylacji pomieszczenia, unikanie rozprysków i wdychania oparów.
 • Przechowywanie substancji chemicznych w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci, zwierząt i źródeł ciepła. Nie przenosić substancji do innych pojemników, nie mieszać ich ze sobą ani z innymi produktami. Zwracać uwagę na daty ważności i sposób utylizacji substancji.
 • Stosowanie ostrożności i czytanie etykiet przy używaniu produktów chemicznych w gospodarstwie domowym, takich jak środki czyszczące, kosmetyki, farby, leki. Nie dotykać oczu rękami zabrudzonymi substancjami chemicznymi. Nie pryskać substancji w kierunku twarzy. Nie używać substancji, których pochodzenia lub składu nie znamy.
 • Posiadanie pod ręką numeru telefonu do pogotowia ratunkowego, toksykologicznego i okulistycznego.

Serdecznie ZAPRASZAMY do Centrum Medycznego Przyjaźni na konsultacje.  Nasi lekarze, którzy na co dzień pracują w szpitalach, skutecznie pomogą w terapii.

Zadzwoń i umów się na wizytę: 71 300 12 72 lub 71 300 12 73

Wszelkie informacje przedstawione w witrynie są publikowane i dystrybuowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być traktowane ani zastąpić konsultacji lekarskiej i badania lekarskiego. Niedopuszczalne jest korzystanie z tych informacji jako źródła wiedzy dla samodzielnej terapii i diagnozowania chorób.
Centrum Medyczne PRZYJAŹNI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia spowodowane odstąpieniem od konsultacji lekarskich i stosowaniem praktyk leczniczych wdrażanych na własną rękę.

chirurg naczyniowy
chirurgia
Chirurg Wrocław
naczynia krwionośne

Zostaw komentarz

one × four =