Bezpłatne konsultacje lekarza onkologa

Romualda Lebedowicz. Lekarz specjalista onkolog. Onkolog Wrocław. Przychodnia we Wrocławiu. Przychodnia we Wrocławiu. Centrum Medyczne PRZYJAŹNI

Romualda Lebedowicz – lekarz specjalista onkolog


Gabinet USG. USG Wrocław. Przychodnia we Wrocławiu. Centrum Medyczne PRZYJAŹNI

Gabinet USG

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie na bezpłatne konsultacje lekarza onkologa. Prosimy o zabranie ze sobą wyników badań USG piersi. Przed konsultacją onkologiczną badanie USG piersi można także wykonać w Centrum Medycznym PRZYJAŹNI w cenie 50 zł.

Konsultacje odbędą się w sobotę, 19 grudnia 2015 roku, w godzinach od 9:00 do 12:00. Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerami: 71 300 12 72, 71 300 12 73.

Badanie piersi jest nieodzownym elementem profilaktyki przeciw nowotworowej. Obecnie na całym świecie obserwuje się tendencje zwiększonej zapadalności na raka piersi, szczególnie pośród młodszej części populacji kobiet. Niestety w tej statystyce Polki zajmują bardzo wysokie miejsce. Jest to najprawdopodobniej efektem zaniedbywania wizyt kontrolnych u ginekologa, niewykonywania mammografii i badań USG gruczołu piersiowego oraz zaniechania samobadania piersi. Wśród przyczyn tego zjawiska istotną rolę odgrywa również podłoże genetyczne, czyli rodzinne, a więc dziedziczona skłonność do zachorowań na nowotwory.  Stanom nowotworowym sprzyja także długotrwały stres, duże zanieczyszczenie powietrza oraz spożywana na co dzień żywność „wzbogacona” o całą gamę sztucznych dodatków.

Genetyczne predyspozycje do zachorowań na raka piersi (także jajnika i innych nowotworów), można od wielu lat dość precyzyjnie wykrywać. Mają je osoby, u których występują nieprawidłowe mutacje genów BRCA1 i BRCA2, a także CHEK2. W takim przypadku prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu piersi może wzrastać nawet dziesięciokrotnie. Dlatego występujące mutacje uszkadzające geny wprost sprzyjają powstawaniu nowotworów. Niestety na tę dziedziczną skłonność do nowotworów nie możemy na razie nic poradzić, gdyż przychodzimy na świat z już uszkodzonym genem lub genami. Jednakże mając tę wiedzę i uwzględniając fakt, że rak piersi jest u kobiet najczęściej występującym nowotworem złośliwym, genetyczne obciążenie powinno skłaniać do przywiązywania szczególnej wagi do profilaktyki.

Podstawowym działaniem profilaktycznym powinno być systematyczne, najlepiej wykonywane co miesiąc, samobadanie piersi. Samobadanie piersi składa się z dwóch etapów: oceny wizualnej stanu piersi oraz badania dotykowego, tzw. palpacji, często wspomaganego specjalnymi rękawicami zwiększającymi czułość badania. Prawidłowo wykonane samobadanie piersi pozwala, na wykrycie guza, kiedy stan zaawansowania choroby stwarza duże szanse jej wyleczenia. Niestety, gdy zmiany w piersi są umiejscowione głębiej, na przykład przy ścianie klatki piersiowej, to wówczas wykrycie małego guzka staje się w tym badaniu praktycznie niemożliwe.

Dwa kolejne badania, które najczęściej kojarzą się z profilaktyką raka piersi to mammografia i USG piersi. W rzeczywistości zarówno USG piersi jak i mammografiamammografią, czyli badaniem służącym opisowi stanu piersi (mamma – z łac. pierś grapho – z gr. piszę). Różnica między nimi polega tym, że w czasie wykonywania USG wykorzystuje się fale ultradźwiękowe, a podczas mammografii – promieniowanie rentgenowskie.

Zdaniem naukowców, mammografia nie jest doskonałą metodą diagnostyczną i słabo się sprawdza zwłaszcza w przypadku młodszych kobiet. Dlatego kobiety nieobciążone żadnym dodatkowym ryzykiem zachorowania na nowotwory piersi powinny rozpoczynać badania mammograficzne od wieku 45 lat.

Badanie USG wykorzystuje niesłyszalne dla ludzi dźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości. To dzięki ich odbiciom uzyskuje się w efekcie obraz przedmiotu badania. W przeciwieństwie do promieniowania rentgenowskiego ultradźwięki nie są szkodliwe dla ludzkiego organizmu, zatem badania można wykonywać wielokrotnie. USG piersi pozwala także na oglądanie zmian pod różnymi kątami oraz odróżnianie łagodnych torbieli od obiektów będących prawdopodobną złośliwą zmianą, czyli umożliwia to, czego nie potrafi mammografia.

Niestety statystycznie około 10% guzków piersi ma charakter złośliwy. Badanie USG piersi najlepiej wykonywać nie rzadziej niż raz do roku, ponieważ pozwala ono na wczesne wykrycie zmian już o wielkości około 3-5 mm.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje lekarza onkologa oraz badania USG piersi w cenie 50 zł. Zadzwoń i umów się na wizytę: 71 300 12 72, 71 300 12 73.

Wszelkie informacje przedstawione w witrynie są publikowane i dystrybuowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być traktowane ani zastąpić konsultacji lekarskiej i badania lekarskiego. Niedopuszczalne jest korzystanie z tych informacji, jako źródła wiedzy dla samodzielnej terapii i diagnozowania chorób.
Centrum Medyczne PRZYJAŹNI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia spowodowane odstąpieniem od konsultacji lekarskich i stosowaniem praktyk leczniczych wdrażanych na własną rękę.