Oparzenia – pierwsza pomoc

Aleksandra Jonkisz
Dr n. med. Aleksandra Jonkisz
Dermatolog / Wenerolog

Procedura pierwszej pomocy przy oparzeniach:

 

  • Sprawdź, czy wokół jest bezpiecznie – przed podjęciem jakiejkolwiek akcji należy upewnić się, że miejsce, w którym doszło do oparzenia, jest bezpieczne dla poszkodowanego i dla ratującego. Należy upewnić się, że nie ma zagrożenia pożarowego, że nie ma substancji chemicznych, które mogą zagrażać zdrowiu, ani innych niebezpiecznych czynników.
  • Odetnij poszkodowanego od źródła oparzenia – jeśli poszkodowany ma na sobie ubranie, które jest przyczyną oparzenia, należy je usunąć. Należy to zrobić ostrożnie, aby nie uszkodzić skóry, która jest pod ubraniem. Jeśli ubranie jest przylegające, należy je przeciąć nożyczkami.
  • Zdejmij palące się ubranie – jeśli ubranie poszkodowanego pali się, należy je usunąć. Należy to zrobić ostrożnie, aby nie uszkodzić skóry, która jest pod ubraniem. Jeśli ubranie jest przylegające, należy je przeciąć nożyczkami.
  • Schładzaj oparzone miejsce wodą – nie stosuj lodowatej wody ani lodu. Oparzone miejsce należy schłodzić wodą, ale nie lodowatą, ani lodem. Woda powinna mieć temperaturę pokojową lub lekko chłodną. Schładzanie należy kontynuować przez około 20 minut lub do ustania bólu.
  • Zabezpiecz oparzone miejsce czystym i suchym opatrunkiem – należy unikać przebijania/przekłuwania pęcherzy. Oparzone miejsce należy zabezpieczyć czystym i suchym opatrunkiem. Należy unikać przebijania lub przekłuwania pęcherzy, które powstają na skórze w wyniku oparzenia. Pęcherze chronią skórę przed zakażeniem i utratą płynów ustrojowych.
  • Jeśli oparzenie jest rozległe, utrzymuj temperaturę ciała – zabezpiecz poszkodowanego przed wychłodzeniem. W przypadku rozległych oparzeń należy utrzymywać temperaturę ciała poszkodowanego. Należy go okryć kocem lub kocem ratunkowym, aby zabezpieczyć przed wychłodzeniem.
  • Wezwij Pogotowie Ratunkowe – telefonując na nr 112 lub 999 (może to zrobić inna osoba już wcześniej, jeśli nie jest zajęta udzielaniem pomocy).

Serdecznie ZAPRASZAMY do Centrum Medycznego Przyjaźni na konsultacje.  Nasi lekarze, którzy na co dzień pracują w szpitalach, skutecznie pomogą w terapii.

Zadzwoń i umów się na wizytę: 71 300 12 72 lub 71 300 12 73

Wszelkie informacje przedstawione w witrynie są publikowane i dystrybuowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być traktowane ani zastąpić konsultacji lekarskiej i badania lekarskiego. Niedopuszczalne jest korzystanie z tych informacji jako źródła wiedzy dla samodzielnej terapii i diagnozowania chorób.
Centrum Medyczne PRZYJAŹNI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia spowodowane odstąpieniem od konsultacji lekarskich i stosowaniem praktyk leczniczych wdrażanych na własną rękę.

Zostaw komentarz

two × three =