Rodzaje oparzeń ze względu na źródło pochodzenia

Oparzenia to uszkodzenia tkanek pod wpływem wysokiej temperatury. Każde działanie zbyt wysokiej temperatury na skórę, prowadzi do jej niszczenia oraz uszkodzenia tkanek głębokich. Temperaturą graniczną, powyżej której białko tkanek ulega nieodwracalnemu uszkodzeniu, jest 55°C.

Oparzenia można również sklasyfikować w zależności od ich źródła pochodzenia. W tym przypadku wyróżniamy:

 

  • oparzenia termicznepowstają od gorąca energii cieplnej, a od ognia, gorących cieczy, gazów (np. pary wodnej) i nagrzanych ciał stałych. Do takiego oparzenia dochodzi od temperatury minimum 42° C;
  • oparzenia chemicznesą wynikiem kontaktu ze żrącymi substancjami chemicznymi, jak np. środkami czystości, wybielaczami, kwasami, toksynami, czy zasadami. W przypadku takich oparzeń ich stopień i rozległość zależy od cech danej substancji, jej stężenia i czasu ekspozycji. Najczęściej – niestety – w wyniku poparzeń chemicznych dochodzi do głębokich uszkodzeń skóry, przy których konieczna jest ingerencja chirurgiczna;
  • oparzenia elektrycznepowstają w wyniku przepływu prądu przez ciało podczas zetknięcia się ze źródłem energii. Skutki oparzeń elektrycznych są uzależnione od tego, czy do oparzenia doszło w wyniku kontaktu z prądem stałym, czy naprzemiennym, jego częstotliwości, natężenia, napięcia oraz drogi przejścia prądu przez ciało. Dla człowieka najgroźniejszą sytuacją jest, gdy prąd przejdzie przez okolice serca i układu oddechowego. Istotne jest również, przez jaki czas ciało człowieka było narażone na działanie prądu, jaka jego powierzchnia stykała się ze źródłem prądu, a także wilgotność i temperatura ciała;
  • oparzenia radiacyjnepowstają na skutek Stopień oparzenia zależy tu od intensywności promieniowania oraz czasu ekspozycji. Oparzenie słoneczne, od którego powstaje rumień posłoneczny jest skutkiem zbytniej ekspozycji na działanie promieni UV i można je nabyć już po kilku godzinach. Do tej kategorii zalicza się również oparzenia promieniami jonizującymi. Takie oparzenia powstają w czasie ekspozycji na promieniowanie beta lub promieniowanie rentgenowskie, a także z powodu źle zabezpieczonego lub zepsutego napromiennik produktów spożywczych, urządzeń do radioterapii, czy urządzeń do sterylizacji. Jednak te oparzenia te nie pojawiają się od razu. Niestety stają się one widoczne dopiero po kilku dniach od ekspozycji na źródło promieniowania i powstają w pewnych cyklach. Oparzenia radiacyjne powstają już po ekspozycji na dawkę 2Gy. Najpierw pojawia się swędzenie i rumień i sporadycznie obrzęk tkanek miękkich. Potem pojawia się również złuszczanie się całych płatów suchego naskórka oraz wypadanie włosów w miejscu ekspozycji. Objawy te stają się widoczne w ciągu kilku godzin a czasem kilku dni od ekspozycji i następnie przechodzą w fazę letalną, która trwa od kilku dni do kilku tygodni. Po tym czasie jeszcze raz pojawia się rumień, ale tym razem powstają pęcherze i owrzodzenia skóry. Jeżeli dawka promieniowania była wysoka, pojawiają się wciąż kolejne fazy złuszczania i owrzodzeń i tak się dzieje nawet po kilku miesiącach lub latach od ekspozycji na promieniowanie.

Serdecznie ZAPRASZAMY do Centrum Medycznego Przyjaźni na konsultacje.  Nasi lekarze, którzy na co dzień pracują w szpitalach, skutecznie pomogą w terapii.

Zadzwoń i umów się na wizytę: 71 300 12 72 lub 71 300 12 73 

Wszelkie informacje przedstawione w witrynie są publikowane i dystrybuowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być traktowane ani zastąpić konsultacji lekarskiej i badania lekarskiego. Niedopuszczalne jest korzystanie z tych informacji jako źródła wiedzy dla samodzielnej terapii i diagnozowania chorób.
Centrum Medyczne PRZYJAŹNI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia spowodowane odstąpieniem od konsultacji lekarskich i stosowaniem praktyk leczniczych wdrażanych na własną rękę.

Zostaw komentarz

nine − 6 =