Problem nietrzymania moczu

Każda postać nietrzymania moczu oraz inne nieprawidłowości w jego oddawaniu są zwykle bardzo dużym problemem dla pacjentów. Tego typu dolegliwości przyczyniają się również do obniżenia samooceny, a nawet występowania nerwic u chorych.

 Pacjentów do 18 r.ż.  zapraszamy na BEZPŁATNE porady nefrologiczne dotyczące zaburzeń w oddawaniu moczu, takich jak:

 • popuszczanie  moczu w ciągu dnia
 • moczenie nocne

Podczas porady nefrologicznej zostanie wykonane również USG pęcherza moczowego.


Już po raz kolejny wracamy do schorzeń z pogranicza nefrologii dotyczących problemu dysfunkcji dolnych dróg moczowych pod postacią nietrzymania moczu, oraz moczenia nocnego.

Podłoże tych dolegliwości może mieć bardzo różnorodny charakter. Może być związane z wadami w zakresie układu moczowego bądź też z jego zaburzeniami czynnościowymi oraz współtowarzyszyć innym schorzeniom naszego organizmu. Zakażenia układu moczowego, nietrzymanie moczu czy inne schorzenia mogą mieć swoje źródło w chorobach wydających się nie mieć nic wspólnego z dysfunkcją dolnych dróg moczowych. Należą do nich między innymi: cukrzyca, zaparcia, alergie pokarmowe, padaczka, zespół bezdechu sennego, czy zaburzenia psychologiczne. Niestety, każda postać nietrzymania lub popuszczania moczu jest zwykle dużym problemem dla pacjenta i jego rodziny. Może się również przyczyniać się do obniżenia samooceny czy występowania nerwic u chorych, których ten problem dotknął.

MOCZENIE NOCNE

Moczenie nocne, to bezwiedne oddawanie moczu w nocy podczas snu, zdarzające się u dziecka, które zakończyło już naukę świadomego oddawania moczu lub ukończyło 5 lat.

Wyróżnia się dwa rodzaje moczenia nocnego:

 • pierwotne moczenie nocne – kiedy nie obserwowano wcześniej okresu kontroli mikcji,
 • wtórne moczenie nocne – z 6-miesięcznym okresem suchych nocy; dotyczy ono przede wszystkim dzieci z różnymi nieprawidłowościami układu moczowego lub zaburzeniami psychicznymi.

Moczenie nocne można podzielić na:

 • niemonosymptomatyczne moczenie nocne (NMMN) – z towarzyszącymi objawami ze strony dolnych dróg moczowych.
 • monosymptomatyczne moczenie nocne (MMN) – bez współistnienia dodatkowych objawów ze strony dróg moczowych,

JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY MOCZENIA NOCNEGO?

Do najczęstszych przyczyn pierwotnego moczenia nocnego zalicza się m.in.:

 • nieprawidłowe nawyki (picie dużej ilości płynów przed snem, brak regularnych wypróżnień)
 • opóźnioną naukę higieny
 • przedłużone używanie pampersów
 • zbyt głęboki sen lub problemy z wybudzeniem się ze snu
 • zaburzenia emocjonalne
 • częste zaparcia
 • zaburzone czynności pęcherza
 • choroby mogące powodować moczenie
 • zmiany organiczne w drogach moczowych, takie jak kamica, zakażenia układu moczowego
 • wady anatomiczne dróg moczowych

Bardzo często, przyczyny moczenia nocnego to również kwestie fizjologiczne:

Moczenie nocne może również wystąpić na skutek stresujących bądź ważnych wydarzeń w życiu. Na przykład takich jak:

 • narodziny nowego dziecka
 • hospitalizacja
 • molestowanie seksualne
 • rozwód rodziców
 • śmierć rodzica

 

JAK WYLECZYĆ MOCZENIE U DZIECKA?

Koniecznie trzeba zgłosić się po pomoc, aby podjąć leczenie moczenia nocnego. Leczenie moczenia nocnego warto najpierw skonsultować z nefrologiem, który pozwoli wykluczyć przyczyny fizjologiczne moczenia nocnego. Jeśli okaże się, że dziecko moczy się ze względu na zaburzenia emocjonalne, konieczne będzie podjęcie leczenia nocnego poprzez psychoterapię. Niezależnie od przyczyn moczenia warto też udać się na konsultację psychologiczną. Moczenie nocne to choroba, która wpływa mocno na psychikę i stan emocjonalny dziecka – może owocować wieloma dodatkowymi trudnościami. Leczenie tej przypadłości może być dla dziecka trudnym procesem, dlatego też potrzebuje wsparcia i pomocy.

 

NIETRZYMANIE MOCZU (NTM)

Nietrzymanie moczu (NTM) dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn, choć kobiety stanowią tu istotnie większą część populacji chorych. Niektóre statystki podają, ze NTM występuje aż u co trzeciej polskiej kobiety! Jedną z przyczyn tej sytuacji jest anatomia układu moczowego kobiet (np. krótka cewka moczowa), przebyte porody, co przyczyna się do obniżenia napięcia mięśni dna miednicy mniejszej.

Nietrzymanie moczu można podzielić na 3 stopnie:

 • I stopień – niekontrolowany wypływ moczu podczas np. kichnięcia, kaszlu, czyli kiedy dochodzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej;
 • II stopień – moczenie bielizny podczas wykonywania codziennych czynności wymagających pewnego wysiłku, takich jak chodzenie po schodach czy bieganie;
 • III stopień – gdy obserwujemy wypływ moczu także podczas stania. Stopień ten jest oczywiście najbardziej uciążliwy. Bielizna chorego jest mokra niemal cały czas, a to może być przyczyną maceracji naskórka i wikłających się stanów zapalnych. Dodatkowo zapach moczu otaczający osobę z NTM bardzo utrudnia codzienne życie. Dlatego osoby dotknięte tym stopniem NTM często wycofują się całkowicie z życia towarzyskiego i zawodowego, niejednokrotnie popadając jednocześnie w depresję.

 

PRZYCZYNY NIETRZYMANIA MOCZU

Bardzo często nietrzymanie moczu towarzyszy infekcjom dróg moczowych, a po ich wyleczeniu problem NTM znika. Istotne jest czy nietrzymaniu moczu towarzyszy wzrost temperatury ciała, pieczenie i/lub szczypanie podczas mikcji lub bóle podbrzusza. W każdym z tych przypadków pacjent wymaga dodatkowej konsultacji lekarza specjalisty (urologa, nefrologa). Wykonanie podstawowych badań ogólnych moczu oraz posiewu moczu może dać szybką odpowiedz na pytanie, czy zakażenie układu moczowego jest rzeczywistą przyczyną nietrzymania moczu. Jeśli badania to potwierdzają, to lekarz zleca odpowiednią farmakoterapię, co doprowadzi do ustąpienia nietrzymania moczu nawet już po kilku dniach leczenia. Niekiedy w przedłużeniu farmakoterapii mogą być dodatkowo stosowane ziołowe leki odkażające.

Nietrzymanie moczu może także towarzyszyć zmianom hormonalnym, polegającym na spadku stężenia estrogenów w organizmie. Wywołuje to zmniejszenie napięcia mięśni dna miednicy, czy też tzw. przepony moczopłciowej, co nieuchronnie prowadzi do obniżenia się narządów wewnętrznych i zmiany położenia cewki moczowej.

Kolejną przyczyną nietrzymania moczu mogą być uboczne skutki przebytych wcześniej ciąż i porodów. Ten typ NTM jest obserwowany najczęściej u młodych kobiet, u których pomimo prawidłowego poziomu estrogenów dochodzi jednak do obniżenia napięcia mięśni dna miednicy. Istotne znaczenie ma tu sposób w jaki został poprowadzony poród: czy dziecko było duże, czy był to poród kleszczowy, czy nastąpiło nacięcie krocza. Także w tym przypadku nie można bagatelizować nietrzymania moczu i podjąć terapie z pomocą lekarza specjalisty.

Do pozostałych przyczyn prowadzących do występowania NTM można zaliczyć: ciężką fizyczną pracę (szczególnie wymagającą dźwigania), otyłość, czy nadużywanie leków np. moczopędnych, przewlekły kaszel, niektóre choroby neurologiczne, choroby ogólnoustrojowe, stan po operacjach urologicznych i ginekologicznych oraz nowotwory: stercza, pęcherza, nerek, jąder.

 

DIAGNOSTYKA I TERAPIA NIETRZYMANIA MOCZU

Diagnostyka nietrzymania moczu opiera się na przeprowadzeniu przez lekarza wywiadu, wykonaniu badań laboratoryjnych (badanie ogólne moczu, posiew moczu, oznaczenie poziomu hormonów), badaniu USG układu moczowego, badaniu urodynamicznym (np. uroflowmetria). Najczęściej potrzebne będą też konsultacje u lekarzy o różnych specjalizacjach: urologa, nefrologa, czy ginekologa.

Serdecznie ZAPRASZAMY do Centrum Medycznego Przyjaźni na bezpłatne konsultacje nefrologiczne dla osób do 18 r. ż. 29. stycznia, 5 lutego oraz 19 lutego 2021 r. w godzinach od 18:00 do 20:00.  Nasi lekarze, którzy na co dzień pracują w szpitalach na oddziałach nefrologii, skutecznie pomogą w terapii.

Zadzwoń i umów się na wizytę: 71 300 12 72 lub 71 300 12 73.

Wszelkie informacje przedstawione w witrynie są publikowane i dystrybuowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być traktowane ani zastąpić konsultacji lekarskiej i badania lekarskiego. Niedopuszczalne jest korzystanie z tych informacji, jako źródła wiedzy dla samodzielnej terapii i diagnozowania chorób.
Centrum Medyczne PRZYJAŹNI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia spowodowane odstąpieniem od konsultacji lekarskich i stosowaniem praktyk leczniczych wdrażanych na własną rękę.
nefrolog wrocławlekarz nefrolog wrocław
nietrzymanie moczunefrolog wrocław prywatnie
nefrolog dziecięcymikcja
nefrolog wrocław bezpłatnieporady nefrologiczne

Zostaw komentarz

one × 1 =